Sanan ja rukouksen illat

Sanan ja rukouksen illat

Kesäaikana seurakunnan toiminta painottuu Sanan ja rukouksen iltoihin. Käymme tänä kesänä läpi Efesolaiskirjettä, Kolossalaiskirjettä ja Filippiläiskirjettä. Aikaa on varattu kysymyksille ja keskusteluille. Raamattu avautuu yhdessä tutkimalla! Rukousaiheiden esittäminen ja rukoileminen ovat edelleen tärkeässä roolissa. Seurakuntalaisten toivomuksesta päätettiin jatkaa tiistai-iltoja samaan tapaan myös syksyn tullessa. Vankilakirjeiden, Ef, Fil, Kol, ja Filemon jälkeen aloitetiin jo pastoraalikirjeet. Seuraavassa otteita keskusteluista ja alustuksista:


OHJEITA RAAMATUNJAKSON LUKEMISEEN

Etsi vastaukset seuraaviin kysymyksiin.

 • Onko lukemassasi jaksossa selkeästi yksi pääkohta? Mikä?
 • Mitä se opetti alkuperäisille kuulijoille/lukijoille?
 • Miten he luultavasti (?) sovelsivat opetusta?
 • Miten me Lievestuoreella tänään parhaiten soveltaisimme jakson sisältämää opetusta?


SANAA JA RUKOUSTA, Ti 19.9. 2023

1. Timotuskirjeen luku 2

Luku herätti vilkasta ja rakentavaa keskustelua rukouksen tärkeydestä. Erityisesti painotettiin rukousta esivallan puolesta. Myös autoritaaristen valtioiden ja niiden johtajien puolesta tulee kiittää ja rukoilla, että Jumala saisi siunata näissäkin maissa asuvia ihmisiä ja auttaa kärsiviä sekä ohjata johtajia Jumalan mielen mukaiseen hallitsemiseen.

Toinen mielenkiintoa herättänyt aihe oli Paavalin lausahdus: "Minä en salli, että nainen opettaa, "että hän vallitsee miestään." Keskustelussa muistutettiin, että kyseinen jakso (jakeet 11-15) on Raamatun tutkijoiden keskuudessa todettu vaikeasti tulkittavaksi, joten sen perusteella ei tulisi muodostaa voimakkaita näkemyksiä esimerkiksi naisen asemasta seurakuntavirkoihin nähden.

Huomioimme parikymmentä minuuttia kestäneen keskustelun aikana, että ennen kuin Paavalin lausahdusta noudatetaan kirjaimellisesti, meidän on etsittävä vastaukset seuraaviin kysymyksiin:

 1. Onko naisen asema yhteiskunnassamme samanlainen tänään kuin se oli tuon ajan Efesossa, johon kirje alun perin lähetettiin.

 1. Onko seurakunnassa hiljattain opetettu vieraita oppeja? Kirjeen lähettämisen syyksihän Paavali mainitsee liikkeellä olleet vieraat opit ja keskittyminen sukuluetteloihin. 1. Tim. 1:3,4.

 1. Ovatko erityisesti naiset opettaneet vieraita oppeja?

 1. Ovatko naiset nykyäänkin kouluttautumattomia ja kykenemättömiä opettamaan?

 1. Pidetäänkö nyky-yhteiskunnassa naisia kykenemättöminä opettamiseen ja/tai johtamiseen myös seurakunnan ulkopuolella.

 1. Häiritsevätkö naiset yleensä julkisissa tilaisuuksissa miehiä enemmän.

Keskustelussa tuntui vallitsevan yksimielisyys siitä, että tilanne sukupuolten välisen tasa-arvon suhteen oli täysin erilainen Efesossa kuin nyt meillä. Niinpä Paavalin lausahduksesta on pyrittävä löytämään tekstin takana oleva hengellinen periaate: Seurakunnan johtajien tulee huolehtia siitä, että hengellisesti epäraittiita oppeja ei saa antaa opettaa. Sama koskeen harhaan joutuneita miehiä yhtä lailla kuin naisia.

Kehotus "oppikoon nainen hiljaisuudessa" neuvoo varsinkin harhaan joutuneita opettajia hankkimaan ensin Raamatun tuntemusta vaikkapa raamattukoulun kautta. Tuohon aikaan erityisesti naisille tuli avata mahdollisuus opiskeluun.

Puheena oleva jakso antaa myös esimerkin siitä, että opetuksen tulee myös yksityiskohdiltaan olla virheetöntä. Efesolaiset naisopettajat ovat saattaneet joutua eräiden gnostilaisten käsityksen sekoittamiksi: Aadamia ei muka ollutkaan luotu ennen Eevaa ja lapsen synnyttäminen oli epäpyhää. Ehkäpä myös syntiinlankeemuskertomus oli käännetty päälaelleen. 


1. Timoteuskirje luku 3

"Yhden vaimon mies" tarkoittaa kirjaimellisesti miestä, jolla ei ole monta vaimoa. Tuohon aikaan moniavioisuus oli kuitenkin harvinaista, joten tämä merkitys ei ole aivan varma.

"Yhden vaimon mies" voi tarkoittaa myös miestä, joka on uskollinen omalle (ainoalle) vaimolleen. Myös leskimies, joka on avioitunut uudelleen sisältyy tähän kategoriaan, eli kelpaisi siis kaitsijaksi.

Voiko kaitsijaksi valita naista?

Raamatun kielessä on tavallista käyttää mies-sanaa tarkoittamaan sekä miestä että yhtä hyvin naista: "Autuas se mies, joka ei vaella jumalattomain neuvossa". Ps.1:1. "Autuas se mies, joka panee turvansa Herraan". Ps.34:9. "Autuas se mies, jolle Herra ei lue syntiä". Room 4:8.

Sama luku, 1. Tim.3., määrää, että seurakuntapalvelijankin tulee olla "yhden vaimon mies". Paavali kuitenkin sanoo Foibesta (nainen), että hän on Kenkrean seurakunnan palvelija (diakoni), Room16:1. Foibella oli merkittävä asema seurakunnassa, koska hän toimi seurakunnan edustajana, Room.16:2. Paavali kutsui myös Priskillaa ja Akvilaa työtoverikseen. Näiden on arveltu johtaneen myös Efeson seurakuntaa jonkin ajan.

Tuona aikana Jeesus, apostolit ja alkuseurakunta olivat edellä kävijoitä puolustamassa naisen tasa-arvoa miehen rinnalla. Rohkeutta  ja varovaisuutta tarvittiin, ettei evankeliumin ydin olisi jäänyt yhteiskunnallisten asioiden varjoon. Nyt tilanne on toinen; tuonkaltaista varovaisuutta ei enää tarvita. Nyt on aika antaa kaikki tuki Jumalan kutsumille johtajille ja opettajille seurakunnassa sukupuoleen katsomatta.Sanaa ja rukousta 6.6. 2023

EFESOLAISKIRJE

Kirje selvittää tuon ajan kristityille seurakunnan luonnetta ja tarkoitusta. Seurakunnan tarkoitus on tuoda Jumalan rakkaus, valtasuuruus ja tahto kaikkien tietoon ja yhdistää kaikki Kristuksen kautta. Tätä kirjettä ei kirjoitettu minkään erityisen ongelman vuoksi. Sen sanoma soveltuu meille sellaisenaan.

LUKU 1

Pääkohta: Hengellinen siunaus Kristuksessa on kaiken perusta. Kristus on seurakunnan alku eli pää. Niinpä Kristus on myös kaiken yläpuolella.

Tarkemmin: Meidät on valittu jo ennen maailman perustamista olemaan pyhiä ja nuhteettomia hänen edessään. Ihmiset eivät täysin näe vanhurskauttamme, Jumala näkee.

Jumala määräsi meidät jo ennalta Jumalan lapsiksi Jumalan yhteyteen Jeesuksen Kristuksen kautta.

Vaikuttimena vain Jumalan vapaa tahto ja Hänen rakkautensa meitä kohtaan, eivät meissä olevat seikat.


Hengelliset siunaukset

Ennaltamääräys ja valinta.  Lapseus. Lunastus. Syntien anteeksi saaminen Hänen armonsa rikkauden mukaan. Viisautta ja ymmärrystä (Hänen tuntemisessaan). Jumala ilmoitti tahtonsa: yhdistää kaikki Kristuksen alaisuuteen. Perintöosa ja pelastuksen toivo. Pyhän Hengen sinetti.


Kristus  seurakunnan alkuna ja kaiken yläpuolella

Kristus asetettiin uhrikuolemansa vuoksi ylösnousemuksessa Isän oikealle puolelle kaiken hallituksen, vallan, voiman, herrauden ja nimien yläpuolelle.

Erityisesti seurakunnassa Kristus on kaiken alku eli pää. Kaikki elämä ja menestys seurakunnassa lähtee Kristuksesta. Seurakunta on Kristuksen jatke. Hänellä ei kuolemansa jälkeen enää ollut alkuperäistä ruumistaan, seurakunnasta tuli hänen ruumiinsa. Hänellä seurakunnan alkuna on myös kaikki valta seurakunnan keskellä ja sen toiminnassa.

Extraa:

Tekstiä selittävän saarnan valmistus

 1. Tutki tekstiä lukemalla sitä ajatuksella
 2. Tutki tarkemmin yksityiskohtia
 3. Laadi tekstistä pääpiirteet osoittava kaavio. (outline)
 4. Määritä tekstin pääkohta
 5. Laadi lukemasi tekstin pohjalla hahmotelma, joka valaisee pääkohtaa.
 6. Mieti tarkoin miten pääkohtaa voisi soveltaa käytännön elämässä.

Alla linkki Etelä-Korealaiseen ylistyshetkeen, Living Hope.

https://www.youtube.com/watch?v=kgK03Q4ftXw


Sanaa ja rukousta 6.6. 2023

Luku 2

Olemme pelastetut armosta, luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten. Jumala purki Kristuksessa pakanoita ja juutalaisia erottaneen väliseinän, vihollisuuden.


Sanaa ja rukousta 6.6. 2023

Luku 3

Paavalille oli annettu armo julistaa evankeliumia "Kristuksen tutkimattomasta rikkaudesta". Paavali oli saanut myös tehtäväkseen saattaa ilmeiseksi, mitä merkitsee Jumalan salaisuuden talouden hoito.

Kristuksen rikkauksien" jakaminen ei ole umpimähkäistä eikä tunnepohjaista ilmaan hosumista, vaan määrätietoista, Sanasta nousevaa, julistusta ja opetusta. Se ei myöskään ole yksityisyrittämistä, vaan yhdessä taistelemista syntiä ja pimeyden voimia vastaan. Seurakunta tuo esille Kristuksen arvovaltaa paitsi ihmisten niin myös pimeyden voimien edessä. Seuraava, neljäs luku, tuokin osuvasti esille seurakuntavirkojen merkitystä.

Eri kirkkokunnat ja kristilliset  yhteisöt nostavat eri painotusten kautta esille Raamatun opetuksia: pelastus "yksin uskosta", vesikaste, Pyhän Hengen täyteys, uskovista muodostuva seurakunta, seurakunnan rakenne... 


Sanaa ja rukousta, 27.6 ja 4.7. 

Luvut 4 ja 5

Viides luku muistuttaa valossa vaeltamisen tärkeydestä. Pimeyden teot johtavat ihmistä hajottamaan perheitä ja erityisesti seurakuntaruumista, jonka ykseyttä tähdennettiin neljännessä luvussa. Seurakuntavirat annettiin pyhien tekemiseksi "täysin valmiiksi palveluksen työhön." Seurakunnassa uskovaa ohjataan pois alaikäisyydestä, ihmisten arpapeleistä, opintuulista ja eksytysten kavalista juonista.

Uskovan tulee valita Hengellä täyttyminen. Viinistä juopuminen johtaisi näet irstaaseen elämäntyyliin.

Viidennen luvun loppuosassa saadaan ohjeita vaimoille ja miehille. Jakso alkaa jakeesta 21: "Olkaa toisillenne alamaisia Kristuksen pelossa". Miksi Paavali toistaa kehotuksen kohdentaen sen erityisesti vaimoille? Syynä voi olla, että jotkut vaimot käyttivät kristityn vapautta ja tasa-arvoperiaatetta väärin:   Pakanuudessa, niin kuin myös juutalaisten kesken, vaimo saatettiin katsoa miehen omaisuudeksi ilman omaa arvoa. Kristillinen opetus painotti sukupuolten riippuvuutta toinen toistaan perustellen, ettei ollut "vaimoa ilman miestä, eikä miestä ilman vaimoa."

Paavali mainitsee myös kunnioittamisen tärkeyden. Tuon ajan tilanteessa kehotus kohdennettiin luultavasti edellä mainituista syistä johtuen vaimoille. Luonnollisesti kunnioittaminen kuuluu molempiin suuntiin, myös miehen tulee kunnioittaa vaimoaan. Kyse ei ole lainkaan siitä, että toinen olisi arvossa toista korkeammalla.