Seurakunnan näky


Seurakuntamme näky eli visio on elämää yhteydessä, joka tarkoittaa rakastavaa yhteyttä Jumalaan, toisiin ihmisiin ja itseen. 

Näkymme perustuu Raamattuun, jossa pyydetään rakastamaan Jumalaa yli kaiken, ja lähimmäisiä niin kuin itseämme (Matt. 22:37-40). Näkymme kumpuaa myös Jeesuksen lähetyskäskystä, jonka mukaan seurakunnan tehtävä on välittää evankeliumin ilosanomaa ihmisille ja auttaa heitä kasvamaan Jeesuksen opetuslapsina (Matt 28:19-20).

Rakkaus toteutuu yhteydessä. Tällaisessa yhteydessä haluamme elää ja siihen rohkaisemme myös muita ihmisiä.

Alla olevia kuvia napsauttamalla pääset lukemaan lisää näystämme.