Yhteys Jumalaan

Yhteys Jumalaan on Raamatun perusteella tärkeintä ja parasta mitä ihmisellä voi olla. Myös Jumala tahtoo tätä yhteyttä, koska Hän rakastaa kaikkia ihmisiä. Jumalan rakkaus on oikea perustus myös ihmisten väliseen rakkauteen ja itsensä rakastamiseen.

Yhteys Jumalan ja ihmisen välillä ei ole automaatio, vaan yhteyden täytyy syntyä. Jumala ei pakota meitä yhteyteensä, vaan antaa meidän valita vapaaehtoisesti. Yhteys Jumalaan on katkennut siksi, koska ihminen on tehnyt elämässään Jumalan tahdon vastaisia asioita eli syntiä. Näin tapahtui jo Aatamille ja Eevalle. 

Kun yhteys Jumalaan syntyy, Pyhä Henki ilmaisee Jumalan läsnänolon ihmisen sisimmässä. Tämän yhteyden myötä alkaa kasvu Jumalan tuntemisessa. Jumala alkaa vaikuttamaan hyviä asioita elämässä. Ja mikä lopulta on kaikkein parasta, yhteys Jumalaan takaa uskoville pääsyn taivaaseen, iankaikkiseen elämään, jossa kaikki on hyvin.

Yhteyden Jumalaan teki mahdolliseksi Jeesuksen Kristuksen, Jumalan Pojan syntyminen ihmiseksi, kuoleminen ristillä ja Hänen ylösnousemisensa. Hän sovitti syyttömänä meidän väärät tekomme, koska me emme voi niitä mitenkään itse sovittaa. Sovitustyö perustuu täysin Jumalan armoon ja rakkauteen.

Ihmisen osuus yhteyden syntymisessä on se, että hän uskoo todeksi Raamatussa kerrotun Jumalan olemassaolon ja Jeesuksen sovitustyön. Seuraava askel on päätös siitä, että haluaa antaa koko elämänsä Jumalan hallittavaksi. Kolmas askel on rukous, jonka voi muotoilla omin sanoin. Tärkeintä rukouksessa on, että tunnustaa aidosti syntinsä Jumalalle ja pyytää Jeesusta sydämeen oman elämän Herraksi. 

Kun on saanut kohdata Jumalan anteeksiantavan armon, yhteys Jumalan kanssa on syntynyt. Toisin sanoen ihminen on tullut uskoon, Jumalan lapseksi. Onneksi olkoon sinulle jos olet kokenut tämän mahtavan asian! 

Uskoontulon jälkeen kiinnostus Jumalaa ja Jeesusta kohtaan yleensä kasvaa, ja syntyy halu rukoilla ja lukea Raamattua. Myös seurakuntayhteys toisten uskovien kanssa saa uuden tärkeän merkityksen.

Jos haluat opastusta yhteyden löytämisessä Jumalaan tai haluat kasvaa tässä yhteydessä, niin palvelemme mielellämme sinua. Voit ottaa yhteyttä esimerkiksi seurakuntamme pastoriin ja hän voi halutessasi myös rukoilla sinun puolestasi.