Yhteys itseen

Niin kuin Jumala on tarkoittanut meidän rakastavan lähimmäisiä ja haluavan heille hyvää, niin sitä samaa saamme haluta myös itsellemme.

Jumala on luonut meistä erilaisia yksilöitä. Tutustumalla ihmisiin pääsemme tutustumaan myös heidän erilaisiin elämäntapoihin. Luonne-erojen lisäksi elämäntapoihin vaikuttavat monet asiat kuten ikä, sukupuoli, kasvatus, elämänkokemukset, ympäröivä kulttuuri ja olosuhteet. Ihmisten erilaisuuteen kuuluu suhtautua kunnioittavasti. Sama pätee suhtautumisessa itseemme. Meidän kannattaa tutustua itseemme ja suhtautua itseen myötätuntoisesti, hyväksyvästi ja arvostavasti.

Kristityn elämään kuuluu luonnollisena osana Raamatun lukeminen, rukous ja seurakuntayhteys. Erilaisuuteemme ja erilaisten elämäntapojen ja -tilanteiden vuoksi meillä on oikeus valita esimerkiksi se, mihin aikaan päivästä rukoilemme ja luemme Raamattua. Kristityllä on siis vapaus ja vastuu järjestellä oma ajankäyttönsä niin, että hän pystyy sovittamaan seurakuntayhteyden ja itsenäisen hartaudenharjoittamisen omaan arkeensa.

Jos kristityn kokonaisvaltainen hyvinvointi on hyvällä mallilla, hän on todennäköisesti osannut pitää omalta osaltaan huolta fyysisestä, psyykkisestä, sosiaalisesta ja hengellisestä elämästään. Hän on ohjautunut tekemään oikeita valintoja ja osannut elää päivänsä oikein. Tästä on seurannut hyvinvointia, jolloin elämä tuntuu mielekkäältä ja merkitykselliseltä. 

Elämä ei ole kuitenkaan täysin ihmisen hallittavissa. Yllättäviä ja ikäviäkin asioita tapahtuu matkan varrella. Silloin voi olla tarpeen kysyä itseltä, mitä minulle kuuluu tässä elämäntilanteessa? Mitä aidosti kaipaan ja tarvitsen? Kuka minä olen? Onko nykyinen tapani elää minulle sopiva, vai tarvitsenko jotain muutosta?

Kaikkiin kysymyksiin ja vaikeuksiin voi rukoilla apua Jumalalta, joka rakastaa meitä. Hän haluaa ja pystyy auttamaan. Usein Hän käyttää siinä työtovereinaan myös muita ihmisiä. Jeesus tuntee meidät täydellisesti ja Hän tahtoo, että meillä on eheä ja rakastava yhteys myös itseemme.