Uskomme


Uskomme helluntaiseurakunnassa, että Raamatun kirjoitukset ovat Jumalan inspiroimia ja ne on tarkoitettu kaikille ihmisille. Käytämme samoja Raamatun käännöksiä kuin muissakin yleisesti tunnetuissa kristillisissä seurakunnissa, ja yhdymme samaan apostoliseen uskontunnustukseen. 

Esikuva helluntaiseurakunnalle tulee Uudesta Testamentista, jossa kuvataan ensimmäisten kristillisten seurakuntien syntyvaiheita ja toimintaa. Pääsanoma oli silloin ja on edelleen Jeesuksen Kristuksen ristinkuolema ihmisten syntien sovitukseksi. Uskoon tulemiseen tarvitaan henkilökohtainen päätös ottaa vastaan sanoma Jeesuksesta. Uskoontulon merkkinä ja seurauksena on uskovien kaste, joka tapahtuu Raamatun esimerkin mukaisesti upottamalla veteen hetkeksi. Kastettu liitetään samalla paikallisseurakunnan jäseneksi.

Uskomme helluntaiseurakunnassa, että Jumala on konkreettisesti läsnä ja vaikuttaa uskovien elämässä Pyhän Hengen kautta. Jumalalta saatuja armolahjoja käytetään seurakunnan rakentumiseksi. Jumalanpalvelukset ja muut tilaisuudet ovat yleensä vapaamuotoisempia kuin joissain muissa kirkkokunnissa, ja vapaaehtoisille annetaan mahdollisuus palvella lähimmäisiä omilla lahjoillaan. Myös aktiivinen lähetys- ja kehitysyhteistyö on ominaista helluntaiseurakunnille. 

Helluntaiseurakunnat ovat osa maailmanlaajuista helluntailiikettä. Sen katsotaan alkaneen 1900-luvun alussa Yhdysvalloissa voimakkaan hengellisen herätyksen seurauksena. Tuolloin ihmiset kokivat samanlaisia Pyhän Hengen vaikutuksia kuin Apostolien teoissa on kuvattu, esimerkiksi kielillä puhumista ja sairaiden parantumista. Herätys alkoi levitä ympäri maailmaa ja helluntaiseurakuntia syntyi nopeasti.

Tällä hetkellä helluntailaisia on maailmassa noin 280 miljoonaa, ja kaikki helluntaikarismaattisen tyyppiset seurakunnat mukaan lukien yli 600 miljoonaa. Kasvu tässä ajassa näin suureksi liikkeeksi on ennennäkemätöntä. Kasvu on ollut erityisen voimakasta Afrikassa, Etelä-Amerikassa ja Aasiassa. Helluntaiseurakunnat toimivat kaupungeissa paikallisseurakuntina, joita johtaa yleensä vanhimmisto yhdessä pastorin tai pastoreiden kanssa.

Suomessa helluntaiseurakuntia on tällä hetkellä noin 240 ja jäseniä niissä yhteensä noin 50 000. Määrä on maamme asukaslukuun nähden pieni, mutta helluntaiseurakunnilla on hyvät mahdollisuudet kasvuun. Siihen uskomme myös Lievestuoreella. 


Helluntaiseurakunnan uskon pääkohdat


Hyväksytty helluntailiikkeen talvipäivillä 19.1.2001.

1. Pyhä Raamattu on Pyhän Hengen innoituksesta syntynyt Jumalan sana ja oppimme ainoa perusta.

2. On yksi, iankaikkinen Jumala kolmessa persoonassa: Isä ja Poika ja Pyhä Henki. Jumala on taivaan ja maan luoja.

3. Jeesus Kristus on Jumalan Poika, joka sikisi Pyhästä Hengestä, syntyi ihmiseksi neitsyt Mariasta ja eli synnittömän elämän opettaen ja tehden tunnustekoja. Ristinkuolemallaan Jeesus sovitti maailman synnin, nousi kuolleista ja astui ylös taivaaseen Isän oikealle puolelle.

4. Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen ja yhteyteensä, mutta syntiinlankeemuksessa ihminen joutui eroon Jumalasta. Uskomalla Jeesukseen ihminen saa lahjaksi vanhurskauden ja uudestisyntyy Jumalan lapseksi.

5. Pyhä Henki herättää ihmisen hengellisesti, niin että hän voi ottaa vastaan Jumalan valmistaman pelastuksen, jolloin Pyhä Henki tulee häneen asumaan. Jeesus Kristus kastaa uskovan Pyhällä Hengellä, joka jakaa armolahjoja seurakunnaan rakentumiseksi niin kuin apostolien aikana. Uskova on tarkoitettu elämään Pyhän Hengen täyteydessä Hengen hedelmää kantaen.

6. Seurakunta on Kristuksen perustama ja johtama, apostolien opetukselle rakennettu uskovien yhteisö. Kaikki uskovat kaikkialla ja kaikkina aikoina kuuluvat yhteen ja yhteiseen seurakuntaan, joka näkyvällä tavalla ilmenee paikallisseurakuntana. Jeesus Kristus käski seurakuntaansa tekemään kaikista kansoista opetuslapsia, kastamaan ja opettamaan heitä. Seurakunta muodostaa hengellisen papiston, jonka tehtävänä on palvella Herraa ja osoittaa kristillistä rakkautta kaikkia ihmisiä kohtaan.

7. Jeesuksen asettama kaste liittyy Jumalan pelastustyöhön. Kaste toimitetaan uskovalle Jeesuksen Kristuksen käskystä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen veteen upottamalla. Kastettu liitetään paikalliseen seurakuntaan.

8. Ehtoollinen on Jeesuksen seuraajilleen asettama muisto- ja yhteysateria, jossa hän on uskon kautta itse läsnä. Ehtoollinen julistaa Jeesuksen sovitustyötä ja on osallisuutta hänen kuolemaansa ja ylösnousemukseensa.

9. Kaikki ihmiset kokevat ruumiillisen ylösnousemuksen. Vanhurskaat nousevat elämän ylösnousemuksessa ja jumalattomat tuomion ylösnousemuksessa.

10. Jeesus Kristus tempaa lupauksensa mukaan seurakuntansa luokseen, minkä jälkeen hän tulee kuninkaana hallitsemaan koko maailmaa. Jumala luo uuden taivaan ja uuden maan. Tämä on vanhurskaiden ikuinen osa. 


Apostolinen uskontunnustus


Minä uskon Jumalaan,
Isään, Kaikkivaltiaaseen,
taivaan ja maan Luojaan,
ja Jeesukseen Kristukseen,
Jumalan ainoaan Poikaan, meidän Herraamme,
joka sikisi Pyhästä Hengestä,
syntyi neitsyt Mariasta,
kärsi Pontius Pilatuksen aikana,
ristiinnaulittiin, kuoli ja haudattiin,
astui alas tuonelaan,
nousi kolmantena päivänä kuolleista,
astui ylös taivaisiin,
istuu Jumalan, Isän, Kaikkivaltiaan, oikealla puolella
ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita,
ja Pyhään Henkeen,
pyhän yhteisen seurakunnan,
pyhäin yhteyden,
syntien anteeksiantamisen,
ruumiin ylösnousemisen
ja iankaikkisen elämän. Jos haluat lisätietoja seurakunnastamme tai olet kiinnostunut liittymään jäseneksi seurakuntaamme, voit ottaa yhteyttä seurakuntamme pastoriin.