Yhteys ihmisiin

Jumala on tarkoittanut, että ihmiset pitävät yhteyttä toisiinsa. Jokainen meistä tarvitsee muita ihmisiä elämäänsä. Toisilla tämä tarve on suurempi ja toisilla pienempi, mutta kukaan ei selviä yksin.

Seurakunnasta sanotaan usein, että se on hengellinen koti ja kuin toinen perhe. Näin mekin ajattelemme omasta seurakunnastamme. Rukoilemme yhdessä ihmisten ja asioiden puolesta, ja rakennumme yhdessä Raamatun kirjoituksista. Haluamme myös palvella lähimmäisiä niillä lahjoilla, joita Jumala on antanut. Haluamme olla toinen toistamme tukena ja rohkaisijoina elämän eri tilanteissa, jakaa elämän iloja ja suruja. 

Jumala on luonut meistä erilaisia ihmisiä ja jokaisella meillä on oma historiamme. Menneisyydestämme löytyy sekä hyviä että huonoja muistoja. Olemme tehneet oikeita ja vääriä valintoja. Me olemme rikkoneet ja meitä vastaan on rikottu. Mutta olipa ihmisten menneisyys millainen tahansa, emme halua sen vaikuttaa omaan asennoitumiseemme ja käyttäytymiseemme millään tavalla. Jokainen meistä on erilaisuudestaan ja menneisyydestään riippumatta rakastettava ja saman arvoinen. Jeesus Kristus antoi meille tästä erinomaisen esimerkin omalla elämällään.   

Raamattu kertoo meille, että jokainen ihminen voi tulla Jeesuksen luokse sellaisena kuin on. Jeesus antaa anteeksi kaikki rikkeet, mitä olemme tehneet, kun sitä pyydämme. Jumalan tahto on, että myös me annamme anteeksi toisillemme, niin kuin Hän on antanut anteeksi meille. Jokaisen ihmisen tasavertainen hyväksyminen ja kunnioittaminen on rakastavan yhteyden edellytys.